fbpx
Kaarapesulle – Biltvätt Ingå

FRÅGOR OCH SVAR

MIN BIL ÄR MODIFIERAD, OCH DEN ÄR INTE LÄNGE I SIN ORIGINELLA SKICK. KAN JAG TVÄTTA DET?

Vi rekommenderar att du väljer en av våra borstlösa tvättar utan fälgborst om din bil är sänkt och/eller har fälgar, där avståndet mellan spolen är särskilt stort.  

HUR OFTA BORDE MAN TVÄTTA BILEN?

Enligt rekommendation ska bilen tvättas varannan 2–4 veckor, så att smutsen inte fastnar på bilens yta och kommer lättare bort vid nästa tvätt. Studier har visat att regelbunden tvätt och vaxning betydligt förhindrar korrosion och därmed förlänger färgytans livslängd.  

Med regelbunden tvätt kan man minska effekten av föroreningar, såsom vägdamm, salt och sand på färgytan. Dessutom skyddar tvätt bilens färgyta mot UV-ljus, luftföroreningar och svavel.

En ren bil ger bättre bild av föraren!

HAR ÅRSTIDEN PÅVÄRKAN TILL BILTVÄTT?

Bilen ska tvättas oavsett årstid. Även om bilen blir smutsig snabbare igen på hösten och vintern, är det inte en anledning att inte tvätta bilen. Under dessa årstider utsätts bilens färgyta ständigt för vägsalt samt metalldamm som kommer ut från tapparna på vinterdäck, vilket är den största orsaken till korrosion i färgytan.

Under vår- och sommarmånaderna utsätts färgytan särskilt för UV-strålning, pollen och insekter som fastnar lätt i färgytan. På somrarna innehåller dock våra tvättmedel också ett lösningsmedel som effektivt tar bort insekter från färgytan.

HANDTVÄTT ELLER MASKINTVÄTT?

Båda sätten har både anhängare och motståndare.

De som svär i handtvättens namn, använder ofta argumenten om maskintvätts möjlighet att göra repor på bilens färgyta. Faktumet är att med moderna mjukborsttvätt bilen kan tvättas utan att skada dess färgyta, medan handtvätt i inkompetenta händer kan göra betydligt repor på färgytan.  

Maskintvätt är också ett miljövänligt alternativ. Alla våra tvättvatten och tvättmedel rester släpps ut i relevanta brunnar, och kemikalier släpps inte ut i miljön till skillnad från tvättning hemma.

VADS ÄR FÖRDELEN AV VAXNING?

Vaxning påverkar inte bara utseendet av fordonet, utan också jämnar ojämnheter och skapar en vatten- och smutsavvisande film på färgytan. Tack vare filmen kan korrosion inte bita så effektivt på färgytan, vilket ökar bilens livslängd. Den vanligt vaxade färgytan behåller sin glans och färgens ljusstyrka.

HUR KAN JAG KOMMA TILL TVÄTT?

Att komma till tvätt hos oss har gjorts enkelt, så att du kan tvätta din bil enkelt och snabbt, till exempel i samband med tankningsresa. Vår biltvätt ligger längs huvudvägen 51 i Ingå i anslutning till ST1-bensinstation.

Du behöver inte extra appar till din telefon, du kan betala tvätt med de vanligaste betalkorten!

VILKA STORLEK AV BILAR PASSAR I ERA BILTVÄTT?

Vår tvättmaskin tvättar fordon upp till 2,4 meter breda, 2,25 meter höga och 5,5 meter långa.

Med våra vanliga tvättprogram kan du också tvätta din skåpbil inom de maximala måtten. På grund av bilens stora storlek, biltvätten pågår från en minut till två minut längre än angivna tider.

Välkommen till tvätten!

HURDANT ÄR BORSTLÖST TVÄTT?

Våra borstlösa tvättar är skonsamma och snabba högtryckstvätt utan mjuka borstar. Dessa program är lämpliga för bilar som tvättas riktigt regelbundet och ingen smuts har fastnat i färgytan. Programmen är inte särskilt lämpliga för smutsiga bilar, och om du är osäker på programmets tillräcklighet rekommenderar vi att du väljer en standardtvätt.

VAD ÄR EN MJUKBORSTTVÄTT?

I början av mjukborsttvätt den grova smuts separeras med användning av högtryck, varefter resultatet avslutas med mjuka borstar. Borstarna är gjorda av ett mjukt material som inte repar målarytan. Mjuka borstar tar bort mikrosmutslagret från färgytan och möjliggör en ren och torr resultat.

VAR FINNS VÅR BILTVÄTT?

Vår biltvätt finns i Ingå längs huvudväg 51 i anslutningen till ST1-bensionstation. Det är lätt att stoppa vid oss bor du i närheten eller om du är på väg från Helsingfors till Hangö! Vår biltvätt tjänar också invånare i närliggande kommuner, som Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Karis eller Raseborg. Sommar invånare i Ingå är också mycket välkomna till vår tvätt. Kom och prova våra kvalitets biltvätt!

Adress:
Täktervägen 46
10210 Ingå

VAD ÄR ÖPPNINGSTIDER FÖR VÅRA BILTVÄTT?

Vår biltvätt är öppen 24/7, så du kan komma till tvätt när det passar dig bäst!

Välkommen till tvätten!