fbpx

PESUKLUBI YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

 

1.  Sopimus

Pesuklubi on rajattu vain kuluttaja-asiakkaille. Sopimus tehdään sähköisesti Internet-sivuilta löytyvän liittymislomakkeen kautta. Sopimus astuu voimaan asiakkaan maksettua avausmaksun sekä ensimmäisen kuukauden jäsenyysmaksun.

2.  Sopimuksen kohde

Pesuklubi oikeuttaa asiakasta käyttämään Kaarapesulle Tuulosen pesupalveluita kiinteään kuukausihintaan. Jäsenyys on autokohtainen. Varmenteena käytetään auton rekisterinumeroa.

3.  Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja siinä on yhden (1)  kuukauden irtisanomisaika. Sopimus tulee irtisanoa sähköpostitse (asiakaspalvelu@kaarapesulle.fi) tai Internet-sivujen (www.kaarapesulle.fi) kautta.

Sopimus tulee irtisanoa sen kuukauden aikana, jonka lopussa Pesuklubin haluaa päättymään.

Esimerkiksi 4.10. irtisanottu sopimus loppuu 31.10.

4.  Palvelu

Palvelu on asiakkaan käytettävissä ensimmäisestä maksusta lähtien.

Palvelu on asiakaskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Palvelun tarkoitus on tarjota asiakkaalle aina puhdas auto. Palvelun hengen vastainen toiminta, josta aiheutuu palveluntarjoajalle kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa, on kielletty.

Kaarapesulle huolehtii palveluistaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus käyttää palvelua sovitulla tavalla.

Palvelussa voi ilmetä lyhytaikaisia käyttökatkoksia korjaus- ja huoltotöiden aikana tai muista syistä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Palveluntarjoaja korjaa vikatilanteet mahdollisimman nopeasti. Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen, jos palvelussa on yhteensä yli neljän (4) päivän käyttökatkos kuukauden aikana.

Palvelua ei saa hyödyntää asiakkaan oman elinkeinotoiminnan osana.     

5.  Palvelun rajoittaminen tai sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu tai rajoittaa palvelun käyttöä, jos

  • Asiakas tahallisesti hyväksikäyttää pesupalvelua esimerkiksi pesettämällä autoaan toistuvasti yli kymmenen kertaa kuukaudessa.
  • Asiakas ei ole maksanut palvelun erääntynyttä laskua kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähetyspäivämäärästä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaan sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli palveluntarjoaja niin haluaa.

6.    Maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta palveluntarjoajan Internet-sivujen hinnaston mukaiset maksut. Maksut koostuvat kertaluonteisesta avausmaksusta sekä kiinteästä kuukausimaksusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa siten, että asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu ennen uuden hinnan voimaantuloa. Palveluntarjoajan tulee ilmoitta asiakkaalle hinnanmuutoksista.

7.    Muut ehdot

Palvelun väärinkäyttötilanteissa palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa tehdyt pesut voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

8.    Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat luettavissa palveluntarjoajan Internet-sivuilla, www.kaarapesulle.fi. Sopimusehdot ovat voimassa 8.11.2018 alkaen.
Sopimusehtoja päivitetty 13.09.2023